Βίντεο από την Antifa διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού
22 Φεβρουαρίου 2014

Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014

Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014

Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014 Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014

Διαδήλωση στόμα με στόμα, Περιστέρι 5-4-2014

Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας

Φωτογραφίες από την αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας

Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας

Φωτογραφίες από την διαδήλωση ενάντια στα χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού 22/2/2014 Πλ. Βικτωρίας

ANTIFA ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 22/2/2014, 12 00μμ  ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 

Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα Πατήσια 25-1-14

Διαδήλωση στόμα με στόμα 
Πατήσια 25-1-14

Διαδήλωση στόμα με στόμα στα Πατήσια 25-1-14 Διαδήλωση στόμα με στόμα στα Πατήσια 25-1-14

Διαδήλωση στόμα με στόμα στα Πατήσια 25-1-14